Regulamin Newslettera

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez SAWAY z siedzibą w Kraków ul. Idzikowskiego 19/3, zwaną dalej „SAWAY”.

§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez SAWAY na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.saway.pl i promocjach organizowanych w sklepie.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z SAWAY, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.saway.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Subskrybuj”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do SAWAY i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. Następnie SAWAY na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez SAWAY, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

3. Po aktywacji konta, SAWAY prześle Ci e-mail z kodem rabatowym. Kod upoważnia darmowej dostawy usługą Przesyłka Kurierska DPD do wykorzystania przy zakupach na stronie www.saway.pl. Kod nie obejmuje innych form wysyłki.

4. W celu skorzystania z kodu rabatowego –w sklepie internetowym www.saway.com - należy włożyć do koszyka minimum jeden produkt i wprowadzić Kod  – wówczas rabat naliczony zostanie automatycznie na całe zamówienie.

5. Koszyk musi zawierać przynajmniej jedną parę obuwia lub jedną torebkę.

§ 5

SAWAY informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy [email protected], pocztą na adres SAWAY podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy [email protected], pocztą bezpośrednio na adres SAWAY podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie SAWAY.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez SAWAY.

3. SAWAY rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 11

1. Rabaty otrzymane z różnych tytułów nie łączą się. Nie łączą się one także z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w sklepie internetowym www.saway.pl